Analiza dokumentacji

Witam. Jakie dokumenty  w świetle ostatnich zmian, należy przeanalizować na egzamin na nauczyciela mianowanego?

Myślę, że przede wszystkim dokumenty regulujace pracę szkoły, podstawę programową, rozporządzenie w sprawie organizacji wycieczek, RODO, rozporządzenie dot. oceny pracy, Karta Nauczyciela (obowiązki nauczyciela, awans).