Opis i analiza przypadku

Dzień dobry

1. Czy w ostatnim punkcie opisu i analizy spełnienia wymagań na nauczyciela dyplomowanego wystarczy opis i analiza jednego przypadku - Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce i zachowaniu.?

2. Czy kolejność poszczególnych działań do podpunktów opisu i analizy spełnienia wymagań na nauczyciela dyplomowanego powinna być taka sama jak w sprawozdaniu dla dyrektora? Czy ewentualnie można zmienić działania do innych podpunktów?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Przypadki muszą być przynajmniej 2
  2. Układ zadań w teczce może być inny niż w sprawozdaniu