Włączmy myślenie krytyczne: Tendencyjności i konflikty

Wyjaśniając rzeczywistość, budujemy (w głowie lub w rozmowie) spójne, choć uproszczone opowieści. Ten błąd narracji przyczynia się do tego, że jesteśmy przekonani o prawdziwości swoich wywodów

 

W poprzednim odcinku serii pokazałem, w jaki sposób naturalna tendencja do poszukiwania zależności przyczynowo-skutkowych może przyczyniać się do kierowania się tendencyjnościami/iluzjami poznawczymi (ang. cognitive biases) i do nadawania znaczenia nieistniejącym związkom („Tendencyjności umysłu”, GN nr 18-19 z 2-9 maja br.). Ten mechanizm leży u podstaw teorii spiskowych i wiary w znachorstwo. Pokazałem skłonność do przypisywania złych (lub dobrych) intencji i pomijania czynników sytuacyjnych w wyjaśnianiu powodów zachowania innych ludzi (błędy w atrybucji), co wpływa na powstawanie krzywdzących interpretacji oraz niszczenie relacji miedzy ludźmi. Wyjaśniłem też mechanizmy psychologiczne, które powodują błędy dotyczące oszacowania częstości, wielkości różnych zjawisk i ich skutków.

(...)

Tomasz Garstka

psycholog

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 21/2018 i w e-wydaniu