(15.05) MEN dofinansuje wystawę lub wycieczkę. Pod warunkiem, że będzie patriotyczna

 

Do 11 czerwca br. szkoły mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach MEN-owskiego programu "Godność. Wolność. Niepodległość". Szkoła może w ten sposób pozyskać na organizację wystawy lub "wycieczki patriotycznej" od 3 do 10 tys. zł
   

 

Wnioski należy skladać do organów prowadzących. Jeśli szkoły zakwalifikują się do programu, to pieniądze na realizowany projekt otrzymają do 28 września br. A chodzi o kwoty od 3 tys. do 10 tys. zł dla szkoły. Pod warunkiem, że organ prowadzący zgodzi się wyłożyć 20-procentowy wkład własny.

 

Na jaki cel szkoły mogą otrzymać pieniądze? Chodzi o:
* organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków;
* zorganizowanie "wycieczki patriotycznej" związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

 

Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

 

Zgodnie z programem, dzialania te powinny zostać zrealizowane do 30 listopada br.

 

Ważna informacja dla organu prowadzącego - może on złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek. Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 tys. zł do 50 tys. zł.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Projekt "Godność. Wolność. Niepodległość" został przygotowany przez ministra edukacji narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego "Niepodległa". Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
i kształtowanie postaw patriotycznych.  

 

(PS, GN)