(10.05) Wyposażą pracownie - ze środków z subwencji oświatowej

 Około 88 mln zł przeznaczy MEN na dofinansowanie wyposażenia pracowni przyrodniczych. Pieniądze pochodzić jednak będą nie z dodatkowych środków wygospodarowanych przez rząd, ale z rezerwy subwencji oświatowej, czyli tego, co już jest do podziału w kasie przeznaczonej na oświatę

 

MEN ogłosiło, że samorządy mogą już składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). "W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4 proc. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł" - czytamy w komunikacie MEN. "Rezerwa 0,4 proc." to pieniądze, jakie znajdują się w subwencji oświatowej. Do tej pory rezerwowano je na pokrycie kosztów nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń losowych.

 

Samorządy będą mogły za pieniądze z rezerwy kupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły. Samorządy mogą skorzystać z Modułowych Pracowni Przyrody przygotowanych na zamówienie MEN przez Centrum Nauki Kopernik. To propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Koncepcja Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP) kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia, w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostały powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej z następujących przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

 

Seria pilotażowa składa się z 50 sztuk zestawów edukacyjnych zawierających ponad kilkadziesiąt propozycji działań: obserwacji, doświadczeń, eksperymentów. Zestawy są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Każdy zestaw został wyposażony w sprzęt i materiały umożliwiające pracę metodą badawczą. Specjaliści z Centrum Nauki Kopernik przygotowali również karty pracy dla uczniów, materiały merytoryczne dla nauczycieli, które dotyczą zarówno zjawisk i procesów tematycznie związanych z wodą, jak też uczenia metodami aktywizującymi uczniów. Praktyczne działania podczas lekcji mogą wspierać rozwój kompetencji przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych, pracy zespołowej, komunikacji oraz wzmacniać kształtowanie kreatywności czy przedsiębiorczości.

 

Zestawy serii pilotażowej modułu Woda trafią do dwóch wybranych szkół z różnych województw (po 10 zestawów), dwóch Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (po 5 zestawów), a także będą prezentowane przez MEN, CNK i FRSE.

 

(PS, GN)