Kto poda lek choremu uczniowi? Pielęgniarka czy nauczyciel?

Za opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole zasadniczo odpowiadać ma pielęgniarka szkolna lub higienistka. Choć w pewnych okolicznościach i tak zostanie tym obarczony nauczyciel…

 

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami rozstrzygnie nie tylko o losie szkolnych gabinetów stomatologicznych, ale też o przyszłości forsowanego jeszcze niedawno przez Ministerstwo Zdrowia pomysłu, by to nauczyciele zajmowali się w szkole przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi uczniami – podawali im leki, wykonywali procedury medyczne, drobne zabiegi itp.

(...)

PS

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 18-19/2018 i w e-wydaniu