(12.04) Kumulacja roczników łamie konstytucyjne prawa uczniów?

Blokowanie młodzieży dostępu do wybranego kształcenia z powodu ograniczania liczby miejsc w szkołach może być uznane za niekonstytucyjne - napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie do minister edukacji Anny Zalewskiej w związku z kumulacją roczników podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

"Z przykrością stwierdzam, że coraz wyraźniej obserwuję narastające zaniepokojenie rodziców i uczniów oraz nauczycieli związane z dostępem do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a szczególnie liceów lub atrakcyjnych techników, w roku szkolnym 2019/2020" - podkreślił RPD. Rodzice zadają coraz więcej pytań o możliwości lokalowe liceów, naukę na dwie zmiany, wykształcenie i przygotowanie kadry w związku z podwójnym rocznikiem w szkołach średnich. "Rozwój i promocja szkolnictwa zawodowego, a szczególnie szkół branżowych, nie zmienia faktu, że dzieci powinny wybierać drogę rozwoju zgodnie ze swoimi możliwościami i uzdolnieniami. Wspieranie ich działań w tym zakresie przez kreatywnych nauczycieli, przygotowanych do pracy z młodzieżą, daje im możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań oraz zbudowania właściwych relacji społecznych" - zauważył Marek Michalak.

 

Jego zdaniem, "blokowanie dostępu do - wybranego przez ucznia - kształcenia z powodu ograniczania liczby miejsc w szkołach" może być uznane za "niekonstytucyjne, naruszające art. 32 i 70 Konstytucji RP, gwarantujący wszystkim obywatelom równe traktowanie i równy dostęp do wykształcenia". Rzecznik podkreślił, że "niekorzystna prawnie sytuacja uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, doprowadzi do nierównego traktowania ich w zakresie szans edukacyjnych, z uwagi na zmniejszoną liczbę miejsc w ww. szkołach".

 

RPD podkreślił, że "wszelkie zmiany w edukacji powinny być podyktowane dobrem dzieci i nie mogą naruszać gwarantowanych Konstytucją i umowami międzynarodowymi praw dziecka".

 

Rzecznik zwrócił się więc do minister Zalewskiej o "przedstawienie szczegółowych planów zreformowanego systemu oświaty w zakresie realnych możliwości wyboru nowej szkoły przez młodzież rozpoczynającą naukę w roku szkolnym 2019/2020 i rozważenie możliwości przedstawienia z dużym wyprzedzeniem zasad rekrutacji i proponowanych profili w klasach licealnych, technikach i szkołach branżowych".

 

(PS, GN)