Inspektor ochrony danych obowiązkowy w każdej szkole publicznej

Żegnaj ABI, witaj IOD

 

O tym, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), przypominamy już od kilku miesięcy w serii artykułów publikowanych w Głosie. Sprawa jest ważna i trudna zarazem

 

 

RODO wprowadza bowiem istotne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Jedną z nich jest konieczność powołania inspektora ochrony danych (IOD). Inspektor pojawi się zamiast dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i nie jest to tylko zmiana nazwy, bowiem będzie miał on znacznie większą rolę do odegrania oraz nowe zadania. Co to oznacza dla szkół? 6 kwietnia br. mówili o tym Agata Miłocha i Tomasz Struk z Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO podczas przeprowadzonego online wykładu z cyklu „Lekcje z GIODO”. Eksperci starali się odpowiedzieć na pytania: czy dyrektor szkoły musi powołać inspektora ochrony danych, w jaki sposób powinien go wspierać oraz jakie ten inspektor ma zadania i rolę w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych z prawem.

 

 

(...)

 

Halina Drachal

 

 

Więcej - tylko w Głosie! (nr 14-15, ewydanie)