Lekcja dla wszystkich – w kwietniu i nie tylko…

Temat: zdrowie!

 

„Zdrowie dla wszystkich” – pod takim hasłem 7 kwietnia br. obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Święto to zainicjowało przypadający po nim Miesiąc Zdrowia. Wykorzystajmy ten czas na edukację prozdrowotną w naszej szkole

 

 

Edukację prozdrowotną dzieci warto rozpoczynać jak najwcześniej, a najlepiej – w miarę możliwości – łączyć ją z edukacją ich rodziców. W przypadku najmłodszych ważne jest zwłaszcza kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Dzieci powinny też poznawać podstawowe zasady profilaktyki różnych chorób i urazów, a także – postępowania w razie ich doświadczenia. Cenna jest też ogólna wiedza o niepełnosprawności czy chorobach przewlekłych (np. cukrzycy, padaczce, astmie, celiakii) zarówno dla dzieci, które na nie chorują, jak i zdrowych.

 

 

(...)

 

Magdalena Goetz

Psycholożka

 

Cały tekst - GN nr 14-15 (ewydanie)