(10.04) Odeszła Maria Aulich

Maria_Aulich

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o niespodziewanym odejściu
naszej redakcyjnej koleżanki Marii Aulich, dziennikarki, poetki i nauczycielki.
Dobrego ducha naszej redakcji.

Najbliższym Majki wyrazy serdecznego współczucia składają koleżanki i koledzy
z Głosu Nauczycielskiego.