Co słychać w Związku Nauczycielstwa Polskiego?

Halo, tu Związek

 

Jakie problemy nurtują związkowców w połowie pierwszego roku reformy edukacji? Jak przebiega wdrażanie znowelizowanej Karty Nauczyciela? Czym dziś żyją ogniwa ZNP? – pytamy prezesów oddziałów

 

 

Objazdowi są wśród nas

Lidia Osińska,

prezes Oddziału ZNP w Jędrzejowie, woj. świętokrzyskie:

– Działamy na terenie czterech gmin, są to: Jędrzejów, Nagłowice, Oksa i Sobków. Do naszych 30 ognisk dołączyło ponadto ognisko z Krzelowa z gminy Sędziszów. W sumie oznacza to 514 czynnych zawodowo związkowców oraz 60 członków Sekcji Emerytów i Rencistów.

Reforma edukacji dotknęła także i nas – zwolnień jako takich nie było, ale osiem osób przeszło na emerytury, choć chcieli i mogli jeszcze pracować. Cztery osoby zostały przeniesione w stan nieczynny, który kończy się w lutym, i nie ma szans na ich zatrudnienie od 1 marca. Największym problemem jest łączenie etatów w kilku placówkach, nierzadko odległych od siebie po kilka czy nawet kilkanaście kilometrów. Dotyczy to 74 koleżanek i kolegów.

 

 

(...)

 

Not. Maria Aulich

 

Więcej czytaj w Głosie (nr 10, e-wydanie)