MEN chce, żeby dyrektorzy oceniali nauczycieli według… 121 wskaźników!

Przerobieni na punkty

 

Jak ocenić na skali punktowej, czy nauczyciel respektuje prawa dziecka oraz prawa ucznia albo czy współpracuje ze środowiskiem lokalnym? Na te i 119 podobnych pytań już wkrótce będą musieli odpowiedzieć dyrektorzy

 

 

1 września 2018 r. zmieni się system oceniania nauczycieli. W obowiązującym dziś rozporządzeniu MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela wszystkie grupy pedagogów – stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani – oceniani są według tych samych kryteriów.

W nowym systemie nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu oceniani będą według różnych kryteriów. Ich liczba rośnie kaskadowo, czyli nauczyciel kontraktowy zostanie oceniony według dziewięciu kryteriów obowiązujących stażystę plus czterech dotyczących tylko jego grupy. Nauczyciel mianowany

 

będzie musiał spełnić wszystkie wymogi

nałożone na stażystę, kontraktowego oraz dodatkowych pięć przypisanych do jego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel dyplomowany będzie oceniony według kryteriów dla stażysty, kontraktowego, mianowanego oraz według co najmniej dodatkowych pięciu wymyślonych tylko dla tego stopnia awansu.

W sumie stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, kontraktowi – 13, mianowani – 18, a dyplomowani – 23. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowego rozporządzenia MEN. Szczegółową listę kryteriów dla poszczególnych stopni awansu opublikowaliśmy w poprzednim numerze Głosu.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Więcej - tylko w Głosie! (nr 10, e-wydanie)