Anna Zalewska się cofa. Czy są szanse na większe podwyżki?

Od zespołu do zespołu

 

W rozmowy o nauczycielskich zarobkach włączą się przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Czy możliwy jest kompromis, który pozwoli znaleźć większe pieniądze na podwyżki w oświacie?

Piotr Skura

 

Takie pytanie pojawiło się przed ostatnią serią rozmów nauczycielskich związków zawodowych z minister edukacji Anną Zalewską. Najpierw we wtorek 27 lutego br. szefowa MEN zaprosiła Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i oświatową „Solidarność” na spotkanie. Każdy związek został zaproszony na osobne rozmowy o innej godzinie! Ostatecznie FZZ i ZNP wspólnie spotkały się z Zalewską. Temat: podwyżki i system wynagradzania. To, że do takich rozmów doszło, było sporym sukcesem obydwu nauczycielskich związków, które jeszcze w styczniu br. wezwały MEN do dwustronnych negocjacji na linii ministerstwo - związki na temat podwyżek. Resort na początku nie palił się do rozmowy, ale w końcu zgodził się podjąć temat.

Dzień później, tj. 28 lutego, już w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (w jego skład wchodzą: związkowcy, samorządowcy i urzędnicy MEN), dyskutowano o nowym systemie oceniania pracy nauczycieli, który ma wejść w życie 1 września 2018 r.

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst - GN nr 10 (e-wydanie)