(6.03) ZNP do Anny Zalewskiej: wykreślić regulaminy z Karty!

ZNP jeszcze razZwiązek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje wykreślenia z Karty Nauczyciela nowego artykułu 6a ust. 14-16 dotyczącego obowiązku ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował o tym 2 marca br. w piśmie wysłanym do minister edukacji.

 

Prezes ZNP dodał, że Związek wystąpił z inicjatywą w tej sprawie do grupy posłów. W liście do Anny Zalewskiej czytamy też, że ostatnie spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, do którego doszło 28 lutego br., nie wpłynęło na zmianę negatywnej opinii Związku na temat nowego systemu oceny pracy nauczycieli.

 

Sławomir Broniarz zaznaczył, że zmiany w ocenie pracy krytykują także liczni nauczyciele i dyrektorzy podczas spotkań organizowanych przez ZNP. Np. podczas jednego z ostatnich na 100 obecnych na nim dyrektorów tylko dwóch poparło idę tworzenia w każdej szkole odrębnego regulaminu. Pozostali zwracali uwagę, że tworzenie odrębnych regulaminów dla każdej szkoły spowoduje:

>> chaos, dużą dowolność i duże zróżnicowanie między regulaminami nawet wśród szkół/placówek tego samego typu;

>> brak porównywalności ocen między szkołami/placówkami;

>> konieczność stworzenia bardzo szczegółowych i rozbudowanych regulaminów, ponieważ pod uwagę będzie brana nie tylko specyfika szkoły/placówki, ale również specyfika stanowiska pracy nauczyciela.

 

"W opinii ZNP kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny stanowić spójną całość i gwarantować sprawiedliwą diagnozę pracy nauczyciela" – napisał prezes Broniarz. Związek oczekuje "pogłębionej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków". "Dyskusję tę poprzedzić należy badaniami dotyczącymi założeń i wpływu oceny na jakość pracy nauczyciela" – czytamy w stanowisku.

 

W osobnym komunikacie Związek poinformował, że 5 marca br. wystąpił do przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafała Grupińskiego z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad komisji tematu dotyczącego oceny pracy nauczycieli.

(DK, GN)

 

>> Cały list Sławomira Broniarza do MEN: TUTAJ

>> Co nowego w sprawie oceny pracy – o tym przeczytasz w GN nr 10 z 7 marca br.