(6.03) Nowa podstawa opublikowana

 

Rząd opublikował w Dzienniku Ustaw nową podstawę programową do 4-letniego liceum, 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej II stopnia

 

Nowa podstawa ma obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:
* 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
* 5-letniego technikum;
* 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół wynosi (według danych MEN):
* czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży –  123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny);
* pięcioletnie technikum –  171 godzin (133 godziny z czteroletniego technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny);
* szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum – 59 godzin (nowy typ szkoły), czyli 59 godzin więcej;
* szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej – 68 godzin (nowy typ szkoły), czyli 68 godzin więcej;
* klasa wstępna przygotowująca uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym lub technikum – 27 godzin (nowy typ klasy tworzony za zgodą organu prowadzącego).

 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2018 r.

 

 

Opublikowane rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

 

(PS, GN)