(19.02) Polska liderem programu Erasmus+

Od 2014 roku ponad 50 tysięcy uczniów wyjechało na praktyki i staże zawodowe w ramach programów Erasmus+ i POWER. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w zagranicznych stażach i praktykach - poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Jeśli chodzi o tę część programu Erasmus+, która dotyczy kształcenia zawodowego, to nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jak przypomniała FRSE, jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie.

 

- W tym roku odnotowaliśmy wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – poinformowała Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym nieoficjalnym rankingu ustępujemy jedynie Turcji (2450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531). - Kształcenie zawodowe w Polsce jest tematem coraz bardziej popularnym wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 roku FRSE dysponuje dodatkowymi funduszami na projekty dotyczące kształcenia zawodowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania – podkreśliło Izabela Laskowska.    

 

Także w przypadku kształcenia dorosłych wyrastamy na europejskiego lidera. W tym roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dysponuje większym budżetem na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych – nie tylko z programu Erasmus+, ale również po raz pierwszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym w tym roku odnotowano rekordową liczbę wniosków w sektorze "Edukacja dorosłych (Mobilność kadry edukacji dorosłych)". - To najlepszy wynik od trzech lat, odnotowaliśmy wzrost o ponad 50 procent więcej niż rok temu, co daje trzecie miejsce w Europie, po Turcji i Hiszpanii – wyjaśnila Izabela Laskowska.

 

Budżet tego sektora w 2018 roku wyniesie ponad 6,4 miliona euro. Mimo tych zmian środki przeznaczone na edukację dorosłych wciąż stanowią najmniejszą część budżetu programu Erasmus+ (5 procent). Dlatego też FRSE podjęła starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Planuje się, że w 2018 roku projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, które znajdą się na liście rezerwowej programu Erasmus+, otrzymają wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - W ten sposób będzie można podwoić liczbę dofinansowanych przedsięwzięć. Przewidujemy, że będziemy mogli zaakceptować aż 70 projektów – podkreśliła ekspertka FRSE.

 

O pieniądze z tego sektora Erasmus+ występują głównie organizacje pozarządowe, m.in. działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje wspierające aktywność społeczności lokalnych oraz podmioty działające w obszarze kultury.

 

(PS, GN)