(13.02) MEN: W pracy przedszkola nie przewidziano ferii zimowych i wakacji

 

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie były i nie są przewidziane ferie zimowe i letnie  - poinformowało ministerstwo edukacji

 

Resort Anny Zalewskiej odniósł się do wątpliwości, jakie pojawiły się po zmianie przepisów dotyczących ramowych statutów publicznych przedszkoli i tego, czy przedszkola mają obowiązek pracować w czasie ferii zimowych i wakacji, czy nie. Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. przepisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola "przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola". W rozporządzeniu MEN z 17 marca 2017 r. wspomniany przepis doprecyzowano w następujący sposób: "Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców".

 

"W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia" - poinformowało ministerstwo edukacji. Natomiast "ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców".

 

Resort edukacji przypomniał, że "funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych". Natomiast "osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola".

 

Stanowisko MEN można znaleźć TUTAJ.

 

(PS, GN)