Wystąpienie na otwarcie VII Szczytu o Zawodzie Nauczyciela w Edynburgu

Obowiązek: uczyć prawdy

 

Musimy z całą mocą podkreślić, że jako nauczyciele mamy prawo do decydowania, opiniowania i odrzucania programów, które ignorują fakty, fałszują historię lub prowadzą do ksenofobii i nienawiści

 

 

„Owocem kłótni między przyjaciółmi jest prawda” - powiedział słynny syn Edynburga David Hume. Tak, Koleżanki i Koledzy, to jest w gruncie rzeczy wiodąca zasada stanowiąca podstawę Międzynarodowych Szczytów Zawodu Nauczyciela. Chociaż muszę powiedzieć, iż możliwe, że na żadnym z wcześniejszych szczytów Waszezaangażowanie i szczerość nie były bardziej pożądane niż teraz.

Rok temu w Berlinie byliśmy w środku kryzysu uchodźczego lub – jak to trafniej określił minister Fridolin** – kryzysu odpowiedzialności. Zaplanowano, że przedmiotem obecnego zgromadzenia będzie poszukiwanie form lepszego wsparcia profesjonalnego doskonalenia nauczycieli, ich rozwoju, a ton tym rozważaniom nadawać miała edukacja uchodźców. Teraz tkwimy głęboko

 

w centrum innego kryzysu,

który stanowi wyzwanie dla naszych demokratycznych instytucji, a więc kryzysu, jeśli można tak powiedzieć, półprawd i jawnych kłamstw.

Nie zdziwi Was zapewne to, co powiem, że jednym z najlepszych sposobów, aby stanąć twarzą w twarz z tymi trudnymi czasami, jest zainwestowanie w tych, których praca polega na przekazywaniu prawdy naszym nauczycielom i wpajaniu im demokratycznych wartości.

 

 

(...)

 

Fred van Leeuwen

Przez 25 lat był sekretarzem generalnym Międzynarodówki Edukacyjnej. Przypominamy jego wystąpienie otwierające VII Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela 2017 w Edynburgu (International Summit on the Teaching Profession, 30-31 marca 2017 r.). Mimo upływu wielu miesięcy od wygłoszenia tych słów przesłanie Freda van Leeuwena jest nadal aktualne

 

 

Więcej - GN nr 6 (e-wydanie)