(6.02) UNICEF: Każdego dnia ponad 175 tys. dzieci po raz pierwszy korzysta z Internetu

 

Każdego dnia ponad 175 tys. dzieci po raz pierwszy korzysta z Internetu. Dostęp do Internetu jest dla najmłodszych szansą i daje wiele możliwości, ale jednocześnie niesie ze sobą liczne zagrożenia. W Dniu Bezpiecznego Internetu, UNICEF apeluje o ochronę dzieci przed zagrożeniami w sieci.

 

- Każdego dnia tysiące dzieci korzysta z Internetu pierwszy raz w życiu, co naraża je na szereg niebezpieczeństw - ocenił Laurence Chandy, dyrektor UNICEF ds. Badań. - Rządy państw i sektor prywatny zrobiły postęp w eliminowaniu największych zagrożeń w sieci, jednak potrzebny jest jeszcze większy wysiłek, aby w pełni chronić dzieci - dodał.
                                                                              

 

Jak szacuje UNICEF, na całym świecie 1 na 3 użytkowników Internetu to dziecko, ale wciąż zbyt mało działań jest podejmowanych w celu ochrony najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi z wirtualnej rzeczywistości i zwiększenia ich dostępu do dobrej jakości i bezpiecznych treści.

 

Obowiązek ochrony dzieci w Internecie spoczywa na wszystkich, w tym rządach państw, rodzinach, szkołach i innych instytucjach. Jednak według UNICEF, że to sektor prywatny, zwłaszcza branża technologiczna i telekomunikacyjna, ponosi szczególną odpowiedzialność za kształtowanie wpływu technologii cyfrowej na dzieci. Należy wykorzystać siłę i wpływ sektora prywatnego, aby rozwinąć standardy etyczne dotyczące ochrony danych i polityki prywatności w całym przemyśle. - Jedno kliknięcie w link wystarcza, aby gdzieś na świecie dziecko pozostawiło po sobie ślad, którym mogą podążyć osoby chcące je skrzywdzić - podkreślił Chandy. -  Dzieci w coraz młodszym wieku rozpoczynają korzystanie z Internetu. Dlatego potrzeba poważnej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w sieci - dodał.

 

UNICEF zaapelował o wznowienie współpracy rządów państw, społeczeństw obywatelskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych, innych międzynarodowych organizacji działających na rzecz dzieci, a zwłaszcza sektora prywatnego w celu umieszczenia dzieci w centrum polityk cyfrowych poprzez:

1.    Ujednolicenie globalnej, regionalnej oraz państwowej odpowiedzi na współczesne zagrożenia, jakie stoją przed dziećmi korzystającymi z Internetu. Musimy pogłębić współpracę pomiędzy twórcami polityk cyfrowych oraz przemysłem technologicznym, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań zapobiegających nadużyciom wobec dzieci w Internecie.
2.    Ochronę prywatności dzieci w wirtualnej rzeczywistości. Potrzebujemy znacznie większego zaangażowania sektora prywatnego oraz rządów państw, aby skutecznie chronić dane dzieci umieszczone w Internecie. Działania te można zrealizować poprzez wprowadzenie międzynarodowych standardów w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących dzieci korzystających z Internetu oraz edukację najmłodszych w zakresie ochrony ich prywatności przed zagrożeniami płynącymi z sieci.
3.    Równiejszy dostęp dzieci do informacji oraz edukację w zakresie umiejętności cyfrowych. Najmłodsi muszą wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
4.    Wykorzystanie szczególnej roli sektora prywatnego. Istnieje pilna potrzeba ustanowienia standardów etycznych dotyczących ochrony danych i polityki prywatności w świecie biznesu. Standardy te powinny służyć ochronie prywatności dzieci w Internecie.
5.    Inwestowanie w lepsze dane dotyczące dostępu dzieci do Internetu oraz szans i zagrożeń, jakie z niego płyną. Potrzebujemy efektywnego systemu badającego aktywność najmłodszych w sieci, tak aby zebrane materiały wspomagały skuteczną reakcję na zagrożenia.

 

(PS, GN)