(15.01) ZNP prostuje: MEN nie wycofał się z kontroli nauczycielskiej moralności

 

MEN rezygnuje z oceny nauczycielskiej moralności – ogłosił dziś "Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na korespondencję minister Anny Zalewskiej ze związkami zawodowymi. – To nieprawda, żadna taka deklaracja nie padła – sprostował Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Według "DGP", Anna Zalewska miała zapewnić oświatowe związki zawodowe, że "pedagodzy nie będą oceniani z postaw moralnych" i zaproponować, aby związki "same określiły, według jakich kryteriów ma być weryfikowana ich praca". Z tekstu nauczyciele mogli się też dowiedzieć, że "szefowa MEN Anna Zalewska nie chce konfliktu z nauczycielami". "DGP" powołał się na pismo Zalewskiej do nauczycielskich związków zawodowych, w którym "zaprosiła je do udziału w pracach nad tym kontrowersyjnym dokumentem". Co ciekawe, gazeta nie zamieściła żadnego cytatu z pisma szefowej MEN do związkowców twierdząc jedynie, że minister edukacji "chce, aby to one (tj. związki - przyp.red.) wraz z innymi organizacjami związanymi z oświatą zaproponowały, z czego powinni być rozliczani nauczyciele".

 

Na artykuł w "DGP" zareagował ZNP. "Ucieszyliście się na poranne wieści DGP, że nie będzie ocen z moralności, bo MEN wycofuje się z tego? Niestety, nic na to nie wskazuje. Resort edukacji nie wycofał się ze swojego – bardzo kontrowersyjnego i krytykowanego – pomysłu, by nauczyciele byli oceniani z postaw moralnych i etycznych! Zaprosił jedynie parterów społecznych do składania opinii. Będziemy konsultować, jak zawsze!" – skomentował całą sprawę Związek Nauczycielstwa Polskiego w opublikowanym komunikacie.

 

"DGP powołał się na pismo Anny Zalewskiej do związków zawodowych (w tym ZNP) z 5 stycznia br. I rzeczywiście, nie ma w nim nic, co pozwalałoby stwierdzić, że pani minister wycofuje się z pomysłu kontrolowania nauczycielskiej moralności. To krótki list, w którym szefowa MEN odwołała zaplanowane na 10 stycznia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty i poprosiła związki o zgłaszanie swoich propozycji na kolejne spotkania zespołu.

 

Najbardziej interesujący nauczycieli akapit mowi jedynie, że "w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego". I dalej: "Do udziału w pracach nad projektem rozporządzenia, na etapie poprzedzającym przekazanie projektu do konsultacji społecznych, chcielibyśmy włączyć środowiska zainteresowane sprawami oświaty, w tym w szczególności Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji rozwiązań oraz uwag do ww. projektu rozporządzenia".
 

 

Na końcu pisma Zalewska umieściła dwa adresy mailowe pracowników MEN, którym można przesyłać pomysły.

 

 

(PS, GN)