ZNP przeciw obchodzeniu przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu

Wolontariusze zamiast nauczycieli? To bezprawie!

 

W ostatnim czasie pojawiają się próby zastępowania pracy nauczycieli w ramach realizacji niektórych zajęć pracą wolontariuszy – ostrzega Związek. Zdarza się też, że na nauczycieli wywierana jest presja, aby przydzielone im zajęcia wykonywali w ramach wolontariatu. Należy kategorycznie stwierdzić, że takie działania są sprzeczne z prawem – zaznacza ZNP.

 

Chodzi o zajęcia wskazane w treści art. 109 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe (dalej upo), czyli zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ostrzega, że zastępowanie pracy nauczycieli działalnością wolontariuszy w przypadku tych zajęć oraz wywieranie presji na nauczycieli, by realizowali swoje zadania jako wolontariusze, jest sprzeczne z art. 109 ust. 5 upo. Są to także – jak pisze autor opinii Krzysztof Lisowski, starszy specjalista ds. prawnych ZG ZNP – działania zmierzające do obejścia przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia, a być może także uprawnień urlopowych, określonych w Karcie Nauczyciela.

 

 

(...)

 

DK

 

Więcej - GN nr 49 (e-wydanie)