Czy postawa moralna powinna być jednym z kryteriów oceny nauczyciela?

Ocena moralna

W projekcie nowego rozporządzenia MEN znalazł się punkt dotyczący "prezentowania postawy moralnej i etycznego postępowania nauczyciela" (na 11. miejscu na liście kryteriów oceny). Piszemy o tym w GN nr 47 i nr 43-44.

 

Choices

Starsze ankiety