(14.11) Zmiany w Karcie - ZNP liczy na pomoc Agaty Kornhauser-Dudy

 

Ponieważ Senat nie zgodził się na propozycję ZNP wykreślenia z przyjętej przez Sejm 27 października br. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowych zasad oceniania nauczycieli, Związek postanowił poprosić o pomoc żonę prezydenta - Agatę Kornhauser-Dudę

 

– Próbujemy przekonać panią prezydentową Agatę Kornhnauser-Dudę do tego, że w ustawie są fatalne rozwiązania z punktu widzenia środowiska nauczycielskiego i liczymy na jej wsparcie – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

W liście Związku do małżonki prezydenta możemy przeczytać: „Zwracamy się do Pani jako nauczycielki doskonale znającej specyfikę naszej pracy i rozumiejącej potrzeby polskiej szkoły z prośbą o wsparcie naszego wniosku o zawetowanie przez Pana Prezydenta aktu prawnego nowelizującego Kartę Nauczyciela w zakresie, w jakim reguluje kwestię oceny pracy nauczyciela, gdyż pozostawienie ustawy w brzmieniu przyjętym przez Parlament spowoduje usankcjonowanie nierównych i niesprawiedliwych zasad kształtujących stosunki pracownicze sprzeczne z zasadami współżycia społecznego".

 

I dalej: "Przekonani, że łączy nas troska o dobro polskiej szkoły i tworzenie warunków rzeczywiście sprzyjających jakości pracy z uczniami, prosimy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić Pani nasze szczegółowe uwagi w powyższej sprawie”.

 

(PS, GN)