(9.11) Prawnicy Senatu kwestionują zmiany w Karcie

 Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi nie wiążą - przypomniało Biuro Legislacyjne Senatu komentując zamieszczenie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych zmian w Karcie Nauczyciela

 

Uchwalona 27 października przez Sejm ustawa o finansowaniu zadań oświatowych składa się w części z regulacji dotyczących m.in. dotacji podręcznikowej i dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół oraz z obszernego pakietu zmian w Karcie Nauczyciela. I to jest przez wielu prawników kwestionowane.

 

Biuro Legislacyjne Senatu w opinii do ustawy przypomniało o podstawowych zasadach techniki prawodawczej. Zgodnie z nimi, w tego typu dokumencie nie można zamieszczać przepisów, które "regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy lub podmiotowy". "Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi nie wiążą" - podkreślono w opinii.

 

Tymczasem "przedmiotowa ustawa oprócz regulacji dotyczących finansowania zadań oświatowych oraz ich konsekwencji w postaci zmian w szeregu innych ustawach zawiera także zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, które nie są powiązane z jej zakresem przedmiotowym". "Do tego rodzaju zmian należy zaliczyć zmiany w zakresie zasad udzielania urlopów, dokonywania oceny zawodowej nauczyciela czy też jego awansu zawodowego" - czytamy w opinii.

 

Legislatorzy Senatu zacytowali też fragment "Komentarza do zasad techniki prawodawczej" S. Wronkowskiej i M. Zielińskiego: „W każdej ustawie, która normuje sprawy już uprzednio ustawowo uregulowane, należy się spodziewać zamieszczenia przepisów uchylających poprzednio obowiązujące przepisy lub zmieniających ich treść. Ze względu na wymaganie przejrzystości systemu prawa niedopuszczalne jest jednak, by nową ustawą zmieniać jakieś przepisy, które nie należą do zakresu jej normowania, tj. dokonywać zmian niejako „przy okazji” wykorzystując fakt, że toczy się już postępowanie ustawodawcze. Nie ma bowiem podstaw, by w ustawie o wyraźnie sprecyzowanym zakresie normowanych spraw spodziewać się przepisów, które zmieniają ustawy o zupełnie innym zakresie tematycznym”.

 

- Nieprawdą jest, że fragmenty Karty Nauczyciela nie są zwiazane z finansowaniem oświaty - odniosła się do opinii legislatorów minister edukacji Anna Zalewska.

 

(PS, GN)

ZałącznikWielkość
Biuro Legislacyjne Senatu.pdf360.28 KB