Badacze: przyszłość wsi to edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja!

Pożegnanie ze strzechą

 

Na wsi mieszka co dziesiąty Polak. Jeszcze do niedawna na obszarach poza miastem państwo się „zwijało”, m.in. zamykano szkoły. Dziś to się zmienia, ale przyszłość wsi wymaga inwestycji w edukację na wysokim poziomie

 

 

Jak zmieniła się w ostatnich latach polska wieś? Jakie znaczenie dla jej przyszłości ma np. szkolnictwo? Takie między innymi pytania postawili sobie autorzy badania „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza” zrealizowanego na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przez zespół Fundacji Pole Dialogu: dr. Przemysława Sadurę (socjologa znanego naszym czytelnikom m.in. z wypowiedzi i publikacji na łamach Głosu Nauczycielskiego), Katarzynę Murawską i Zofię Włodarczyk. Prace badawcze prowadzono od września 2016 r. do lipca 2017 r. Temat jest interesujący nie tylko dla socjologów i badaczy wsi, ale także dla osób zainteresowanych edukacją. Od dawna piszemy w Głosie o sytuacji wiejskich szkół, spośród których wiele zamknięto lub przekształcono w placówki stowarzyszeniowe.

„Celem badania była syntetyczna rekonstrukcja przemian zachodzących na polskiej wsi po 1989 r., analiza najważniejszych trendów bieżących oraz rozpoznanie kluczowych wyzwań dotyczących przyszłości” – podkreślili autor i autorki raportu „Wieś w Polsce 2017”. Przypomnieli jednocześnie, że

 

27 lat transformacji ustrojowej

wiązało się dla wielu mieszkańców terenów wiejskich z często dramatycznymi zjawiskami, zwłaszcza w pierwszym okresie przemian. „Proces >>zwijania<< państwa objął nie tylko rolnictwo, ale całą wieś. Rozpoczęty jeszcze w drugiej połowie lat 80. proces demontażu PGR-ów i spółdzielni pociągnął za sobą erozję infrastruktury instytucjonalno-komunikacyjnej (żłobki, świetlice, biblioteki, domy kultury, boiska, kluby sportowe, transport itp.). Cięcie kosztów w poszczególnych systemach usług publicznych przyczyniło się do likwidacji na wsiach nie tylko >>osławionych<< komisariatów policji ale także urzędów pocztowych, punktów aptecznych, przedszkoli, szkół, resztek instytucji kultury. Proces ten miał swoje konsekwencje w postaci atrofii tkanki społecznej i przełożył się na zaburzenia we wszystkich interesujących nas obszarach” – zauważyli eksperci.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 45, e-wydanie)