16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej klasie

Święto różnorodności

 

Tolerancja, akceptacja dla różnorodności i otwartość na Innego to postawy i wartości, które powinny być w szkole przekazywane dzieciom i młodzieży ustawicznie, jednak zwłaszcza dzisiaj wydają się szczególnie potrzebne

 

        

Przesłanek świadczących o tym, że dzieci i młodzież szkolna potrzebują edukacji antydyskryminacyjnej, nie brakuje. Świadczą o tym choćby raporty z badań prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej („Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań” (2016) oraz „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań” (2015). Podobne wnioski płyną z publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych (raport „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach”, 2015) czy prowadzonych w naszym kraju badań nad rozpowszechnieniem mowy nienawiści (ostatni raport na ten temat „Mowa nienawiści, mowa pogardy” opublikowała w lutym br. Fundacja Batorego).

         Dokumenty te wskazują jednoznacznie – mamy problem z uprzedzeniami i wynikającym z nich gorszym traktowaniem osób pod jakimś względem innych bądź słabszych. Uprzedzenia te dotyczą różnych ludzi i grup – osób ubogich, z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, innej narodowości, pochodzących z innych kultur i grup etnicznych, o nieheteroseksualnej orientacji, innym światopoglądzie czy o wyglądzie nieprzystającym do aktualnego kanonu urody.

 

 

(...)

 

Magdalena Goetz

psycholożka

 

 

 Cały tekst - GN nr 45 (e-wydanie)