(20.10) Internet prawie w każdym domu

 

Niemal każda rodzina z dziećmi ma dostęp do internetu - tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny

 

Dostęp do internetu częściej posiadają gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich - do takich wniosków doszedł GUS w opracowaniu pt. "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.". W 2017 r. dostęp do internetu posiada 81,9 proc. gospodarstw domowych. To o 1,5 punktu proc. wyższy niż w roku poprzednim i o 7,1 punktu proc. w porównaniu z rokiem 2014.

 

Dostęp do internetu mają niemal wszystkie rodziny z dziećmi - to 98,8 proc. gospodarstw domowych, w których znajdują się osoby poniżej 18. roku życia (to o 1,1 punktu procentowego więcej w porównaniu z rokiem wcześniejszym). Z internetu korzysta się też w 73,3 proc. gospodarstw domowych bez dzieci.

 

"Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, wskaźnik dostępu do Internetu najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych" - czytamy w opracowaniu GUS. Generalnie, szerokopasmowy internet dostępny jest w 77,6 proc. gospodarstw domowych w Polsce.

 

W 2017 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego (70 proc.). Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności (52 proc.). Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do internetu to również często wymieniane przyczyny (28 proc.).

 

(PS, GN)