ZNP - zawsze po stronie nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZAWSZE przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli niezależności i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie

 

W minionych latach wielokrotnie byliśmy świadkami podejmowania przez rządzących kontrowersyjnych, nieprzemyślanych, a często wręcz szkodliwych decyzji prowadzących do obniżenia jakości edukacji oraz godzących w warunki pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty. Dlatego jako Związek podejmowaliśmy szereg działań o charakterze protestacyjnym w obronie statusu zawodowego i miejsc pracy pracowników oświaty, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna aktualnie sprawowała władzę.

(...)

Raport ZNP

Liliana Dąbrowska

na podstawie materiałów

Zespołu Polityki Edukacyjnej ZG ZNP

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 41/2017 i w e-wydaniu