(6.10) RPD chce, by dzieciom zadawać mniej prac domowych

 

Zbyt wiele prac domowych zadawanych w szkole odbija się na życiu rodzinnym uczniów - ostrzega Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie do MEN i chce, by ministerstwo wydało w tej sprawie standardy, których przestrzegania pilnowali będą kuratorzy

 

Rzecznik po raz drugi postanowił interweniować w ministerstwie edukacji w sprawie prac domowych. Jego zdaniem "ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą".

 

Marek Michalak jest zaniepokojony przede wszystkim sytuacją uczniów z mniej zamożnych rodzin, którzy nie mają spokojnego miejsca do nauki, a po lekcjach czekają ich dodatkowe obowiązki domowe. "Ponadto ich rodzice mogą nie być w stanie udzielić im takiego wsparcia, jak rodzice innych dzieci. Tym samym (...) prace domowe mogą przyczyniać się do powiększania różnic między uczniami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym" - czytamy w liście RPD do MEN.

 

Zdaniem rzecznika, w zlecanych uczniom zadaniach powinno kłaść się większy nacisk na realizację projektów, których celem będzie utrwalenie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktce. Poza tym nie wolno zapominać o konieczności indywidualizacji pracy z uczniem poprzez "uwzględnianie jego możliwości, predyspozycji oraz zainteresowań".

 

MEN poradziło rzecznikowi, by w sprawie prac domowych większą aktywnością wykazały się rady rodziców. Według Marka Michalkaa to "nie jest wystarczające" rozwiązanie. "Należy zauważyć, że choć sposób realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli może być przedmiotem oceny rodziców i organów ich reprezentujących, to jednak zapewnienie standardów działań szkoły w tym zakresie spoczywa przede wszystkim na nadzorze pedagogicznym. Nie można przerzucać na rodziców odpowiedzialności za jakość edukacji" - podkreślił RPD.

 

Rzecznik chciałby określenia "minimalnych standardów w zakresie zadawania uczniom prac domowych, w tym dopuszczalnego obciążania uczniów takim obowiązkiem oraz objęcia nadzorem pedagogicznym realizacji tego zadania przez szkoły". Jego zdaniem, MEN powinien powołać zespół ekspertów, którzy opracują wspomniane standardy.

 

(PS, GN)