(18.09) UNICEF: W drodze do Europy większość dzieci-uchodźców doświadcza nadużyć

 

Według raportu UNICEF oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), 77 proc. dzieci-uchodźców i dzieci-migrantó, którzy starają się dotrzeć do Europy, doświadczają dramatycznych nadużyć praw człowieka

 

Autorzy raportu "Harrowing Journeys” uważają, że dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci są o wiele bardziej narażone na wykorzystanie i handel ludźmi niż osoby dorosłe. W przypadku drogi przez Bałkany zagrożenie jest o 13 proc. wyższe, a przez Morze Śródziemne - aż dwa razy wyższe. Raport oparty jest o rozmowy, jakie IOM przeprowadził z 22 000 uchodźców i migrantów, z czego około 11 000 to dzieci i młodzież.

 

UNICEF i IOM przywołały przyklad Aimamo, 16-letniego chłopca z Gambii, który wyruszył do Europy sam, bez opieki. W schronisku we Włoszech opowiedział swoją historię. Po przybyciu do Libii miesiącami był zmuszany przez handlarzy ludźmi do wyczerpującej pracy fizycznej. - Jeśli spróbujesz uciec – zastrzelą cię. Jeśli przestaniesz pracować – biją cię. Byliśmy jak niewolnicy. Pod koniec dnia po prostu trzymali nas w zamknięciu - relacjonował Aimamo.

 

- Nadużycia, bicie i dyskryminacja są obecnie standardową praktyką stosowaną wobec dzieci przemieszczających się do Europy przez Morze Śródziemne - ostrzegł Afshan Khan, dyrektor regionalna UNICEF i Specjalny Koordynator ds. Kryzysu Uchodźczego i Migracyjnego w Europie. Jej zdaniem, "przywódcy państw Unii Europejskiej powinni zastosować długotrwałe rozwiązania, które pomogą zapewnić bezpieczne i legalne drogi migracyjne, tworząc korytarze ochronne i alternatywy dla przetrzymywania migrujących dzieci".

 

- Ludzie opuszczają swój kraj, aby uciec od przemocy, niestabilności czy ubóstwa. Wiedzą, że decydują się na tę niebezpieczną podróż za cenę możliwej utraty własnej godności, dobrobytu, a nawet życia - tłumaczył Eugenio Ambrosi, dyrektor regionalny IOM ds. UE, Norwegii i Szwajcarii.

 

Według raportu, najbardziej zagrożone są dzieci pochodzące z Afryki Subsaharyjskiej. Na drodze przez Bałkany 65 proc. dzieci z Afryki jest narażonych na nadużycia, podczas, gdy w przypadku dzieci z innych krajów odsetek ten wynosi 15 proc. Z kolei na drodze przez Morze Śródziemne wskaźnik zagrożenia dla dzieci z Afryki rośnie do 83 proc. (dla pozostałych dzieci wynosi 56 proc.). Jednym z najistotniejszych czynników odpowiedzialnych za tak znaczącą różnicę jest rasizm.

 

Dzieci i młodzież podróżujące samodzielnie lub przez dłuższy czas najbardziej są narażeni na wykorzystanie przez grupy przemytnicze i kryminalne. Według raportu, droga przez Morze Śródziemne jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ większość migrantów i uchodźców przedostaje się przez Libię, gdzie poziom bezprawia i przestępczości jest szczególnie wysoki. Młoda osoba musi zapłacić średnio od 1000 do 5000 dolarów za podróż do Europy, często zadłużając się, co wystawia ją na kolejne zagrożenia.

 

Autorzy raportu apelują do wszystkich zainteresowanych stron: krajów pochodzenia, tranzytowych i docelowych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych i krajowych organizacji, aby podjęły kroki w celu zapewnienia najmłodszym bezpieczeństwa. Działania te powinny skupić się na zapewnieniu bezpiecznej drogi dla migrujących dzieci, umocnieniu systemów ochrony dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów w krajach pochodzenia, tranzytowych i docelowych, znalezieniu alternatyw dla pozbawiania wolności dzieci będących w drodze, a także współpracy międzynarodowej, w celu zaprzestania handlu ludźmi, ksenofobii, rasizmu oraz dyskryminacji wobec wszystkich uchodźców i migrantów.

 

UNICEF po raz kolejny zaapelował do rządów państw w celu przyjęcia sześciopunktowego planu pomocy dzieciom-uchodźcom i dzieciom-migrantom. Zakłada on:
1. Ochronę przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych
2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowanie im innych, możliwych do zastosowania, alternatyw
3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
4. Edukację wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

 

(PS, GN)