(13.09) Szkoły w sieci OSE

 

Rząd chce uruchomić Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE), dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s

 

Tak zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. To główny element inicjatywy „100 Mega na 100-lecie” zakładającej zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu w 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to jeden z największych w skali Unii Europejskiej programów dotyczący cyfryzacji szkół.

 

Według badań cytowanych przez MC, jedynie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. placówek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo.

 

Zgodnie z projektem ustawy, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp). Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. Operatorem OSE stanie się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

 

W ramach OSE szkoły będą mogły korzystać także z usług bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych.
Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa.

 

Według autorów projektu, wprowadzenie OSE może wpłynąć na zmianę sposobu kształcenia uczniów i nauczycieli poprzez włączenie i powszechne wykorzystywanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez Internet (np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jednostki mu podległe). Przyczyni się także do rozwoju nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych, w tym powszechnej nauki programowania.
 

 

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

 

(PS, GN)