(10.08) Medal KEN dla kiboli?

 

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, chce przyznania kibicom Legii Warszawa... Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Powód? Umieszczenie na stadionie transparentu z niemieckim żołnierzem strzelającym dziecku w głowę

 

2 sierpnia podczas meczu Legii z FK Astana na stołecznym stadionie pojawił się ogromny transparent przedstawiający hitlerowskiego żołnierza z pistoletem przystawionym do głowy chłopca. Zamieszczony w języku angielskim podpis głosił, że "w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi, tysiące z nich były dziećmi". Transparent - z uwagi na swój brutalny charakter - wywołał skrajne emocje. Część komentatorów chwaliła go za zwrócenie uwagi na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, inni krytykowali organizatorów akcji za epatowanie przemocą. Postępowanie w tej sprawie wszczęła UEFA, ponieważ transparent mógł naruszać przepisy tej organizacji.

 

Tymczasem małopolska kurator oświaty chciałaby kibiców Legii nagrodzić. "Bardzo serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi świata, ale także wielu Polaków, w tym bardzo młodych, na bestialstwo niemieckich najeźdźców, morderców milionów Polaków" - napisała Barbara Nowak w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze. "Nie wolno nam zapomnieć, że Niemcy z premedytacją mszcząc się na Mieście-Bohaterze zamienili Warszawę w gruzowisko. Nigdy nie ponieśli kary za swoje haniebne czyny, nie zapłacili za odbudowę Miasta. Polacy pamiętają" - stwierdziła Nowak.

 

Jej zdaniem, transparent stał się "najbardziej skutecznym przekazem polskiej polityki historycznej i akcją edukacyjną ostatnich lat". I oświadczyła, że zwróci się do minister edukacji Anny Zalewskiej o przyznanie pomysłodawcom akcji... Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 

Medal KEN jest nadawany, jak głosi specjalne rozporządzenie, "za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli":
1) autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
2) nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
3) autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
4) nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
5) działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
6) wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
8) innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

 

Niestety nie wiadomo, do której grupy mieliby się zaliczać kibice Legii Warszawa.

 

(PS, GN)