Podwyżka płac

Witam
Czy ktoś z ZG ZNP może nam tu prosto i konkretnie wyjaśnić, co ZG zrobił i robi w celu doprowadzenia do podwyżki płac dla nauczycieli, czyli w jednym z dwóch podstawowych zadań ZNP? Drugim jest obrona praw pracowniczych zapisanych w KN. Przypominam, że nasze płace są zamrożone już od 7 lat, groszowej, poniżającej nas "podwyżki" od stycznia 2017 nie biorę pod uwagę. 
W tym samym czasie płace w resortach siłowych, mundurowych zostały podniesione o kilkaset złotych, nie mówiąc o innych przywilejach. Średnia płaca w kraju jest wyższa od średniej płacy nauczyciela dyplomowanego z wieloletnim stażem pracy!
"Państwo policyjne to państwo, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela" - cytat z Lenina. Czy tak ma być w Polsce w 2017 roku?
Czekamy, ja i członkowie ZNP z mojej szkoły na informacje w ww. temacie, a myślę, że czeka na nie znakomita większość nauczycieli.
I tak przy okazji, uważam, że ZG ZNP powinien natychmiast zmienić swoją politykę informacyjną. Na stronie głównej ZNP zero informacji na poruszony przeze mnie temat, to samo w Głosie. Sprawa podwyżek płac powinna być w tych miejscach obecna STALE + informacje, wywiady członków ZG, Prezesa w ogólnopolskiej prasie, radiu i tv. Bez takiej akcji informacyjnej, jaka była przeprowadzona np. w związku z likwidacją gimnazjów, rząd nie zrobi absolutnie nic, żeby nam podnieść płace do przyzwoitego poziomu. Taką akcję trzeba było prowadzić od powstania nowego rządu. Myślę, że ZG dysponuje odpowiednimi środkami pochodzącymi z naszych składek, żeby sfinansować jej koszty.  Jeżeli negocjatorzy ZG nie są w stanie w sprawie podwyżek płac niczego osiągnąć, należy ich zmienić na innych, bardziej skutecznych. 
Pozdrawiam
MS