Awans zawodowy. Grzechy główne. Unikaj ich

 

Część IV. Awansowa droga bywa drogą przez mękę. Najczęściej jest to jednak pokuta za popełnione przez nauczycieli awansowe grzechy. By tę drogę ułatwić i pomóc dobiec do mety, przedstawiam najczęstsze problemy

 

 

Grzech 5: Niepoprawne przyporządkowanie zadań wymaganiom – cd.

W poprzednim odcinku napisałam, że warto przemyśleć, w którychdziałach teczki na dyplomowanego umieścimy poszczególne działania. Przedstawiłam przykładowe zestawienie zadań przyporządkowanych kolejnym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu awansowym. Oto dalsza część tego przykładu…

 

§ 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia

>> Programy pracy z uczniem zdolnym, dyslektycznym, dzieckiem będącym w trudnej sytuacji życiowej.

>> Programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

>> Programy zajęć pozalekcyjnych (profilaktyczny, prozdrowotny, ekologiczny, plastyczny, regionalny i inne).

>> Programy kół przedmiotowych (np. matematycznego, fizycznego, polonistycznego; tematycznych: teatralnego, recytatorskiego, dziennikarstwa prasowego, filmowego, LOP, klubów młodego Europejczyka itp.).

>> Programy zajęć przygotowujących do egzaminów lub sprawdzianów.

>> Programy szkoleń i kursów dla nauczycieli, rodziców, uczniów.

>> Programy warsztatów metodycznych.

 

 

(...)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej - tylko w Głosie (nr 31-32, także w formie e-wydania)