O pomyśle ministerstwa sportu – dziennik nie jest listą wyników sportowych

MEN: to bez sensu

 

Dziennik nie jest od tego, by umieszczać w nim wyniki sportowe uczniów. Taką dokumentację może prowadzić nauczyciel WF – uważa ministerstwo edukacji, które nie zgadza się z pomysłem resortu sportu

 

 

Ministerstwo sportu i turystyki zgłosiło swoje poprawki do MEN-owskiego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (pisaliśmy o tym w artykule „Wyżej, szybciej… Bez sensu!”, GN nr 29-30 z 19-26 lipca br.). Wśród propozycji ministerstwa sportu było rozwiązanie, które prowadziłoby do „wdrożenia mechanizmu rejestrowania przez nauczycieli wychowania fizycznego kluczowych wyników z testów sprawności fizycznej wymienionych do realizacji na poszczególnych etapach edukacyjnych w podstawach programowych”.

 

 

(...)

 

 

Piotr Skura

 

 

Więcej - tylko w Głosie (nr 31-32, także w formie e-wydania)