(17.07) GUS: Żłobków coraz więcej

 

W 2016 r. liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się o 16,7 proc. Zdecydowana większość placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat trzech to placówki prywatne

 

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, według stanu na 31 grudnia 2016 r. w Polsce działało 2710 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniały opiekę nad dziećmi do lat 3. Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83 proc.).

 

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się o 16,7 proc. Prawie 3/4 tego typu placówek (tj. 74,6 proc.) to placówki prywatne. Są one mniejsze niż podobne instytucje publiczne - prywatne żłobki, oddziały żłobkowe i kluby dziecięce dysponowały 50 proc. miejsc i przebywało w nich 47 proc. dzieci korzystających z tych form opieki.

 

Generalnie w 2710 placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 jest 92 511 miejsc i według stanu na koniec ub.r. przebywało w nich 87 279 dzieci. Najwięcej instytucji opiekujących się najmłodszymi dziećmi jest w woj. mazowieckim (512), dolnośląskim (290), wielkopolskim (285) i małopolskim (265). Najmniej - w świętokrzyskim (49), lubuskim (69), podlaskim (71) i warmińsko-mazurskim (72).

 

Najwięcej dzieci w placówkach żłobkowych w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 odnotowano w województwach: dolnośląskim (125,3), opolskim (122,8) oraz lubuskim i zachodniopomorskim (po 93,2). Najniższe wartości wskaźnika zaobserwowano w województwach: lubelskim (52,5), warmińsko-mazurskim (52,8), świętokrzyskim (53,1) i kujawsko-pomorskim (55,9).

 

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w 2016 r. dysponowały 92,5 tys. miejsc (wzrost o 14,4 proc. w porównaniu z 2015 r.). Największą ilość miejsc oferowały żłobki – 82,5 tys. (89,2 proc.). Kluby dziecięce dysponowały 7,7 tys. miejsc (8,3 proc.), a oddziały żłobkowe 2,3 tys. miejsc (2,5 proc.).

 

Przeciętnie jedno dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego przez 114 dni w roku, a do żłobka - 106 dni. Wśród dzieci uczęszczających do wszystkich typów placówek przeważali chłopcy, którzy stanowili blisko 52 proc. ogólnej liczby dzieci w placówkach. Wśród dzieci uczęszczających do wszystkich typów placówek najwięcej było 2-latków – 45,5 tys. i stanowili oni około 52 proc. wszystkich dzieci w placówkach.

 

Nieco ponad połowa placówek żłobkowych pracowała między 5 a 10 godzin dziennie, a 44 proc. - powyżej 10 godzin dziennie.

 

Instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3 zatrudniają łącznie ok. 16,8 tys. osób, z czego 99,3 proc. to kobiety. Opiekunki stanowią 58 proc. kadry, nauczyciele - 20 proc., pielęgniarki - 8 proc., a położne - 2,2 proc.

 

(PS, GN)