(14.07) ZNP nie chce ministerialnych zmian w Karcie

 

O wyłączenie z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dużej części propozycji dotyczących zmian w Karcie Nauczyciela zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas posiedzenia MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

 

W czwartek 13 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie powołanego przez Annę Zalewską Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Szefowa MEN wzięła udział w posiedzeniu, podobnie jak inni urzędnicy jej resortu, a także przedstawiciele central związkowych i samorządowcy.

 

"Podczas dyskusji przedstawiciele ZNP podtrzymali stanowisko przedstawione przez Związek do powyższego projektu, domagając się przede wszystkim wyłączenia z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rozwiązań nowelizujących pragmatykę nauczycielską określoną w Karcie Nauczyciela, jako niezgodnych z zasadami techniki prawodawczej" - czytamy w komunikacie ZNP.

 

Przedstawiciele ZNP zwrócili uwagę na fakt, że zaproponowana przez MEN nowelizacja przepisów Karty Nauczyciela "odbiega od dyskusji prowadzonej podczas wielomiesięcznych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli". "Wyraziliśmy dezaprobatę wobec nieuwzględnienia w projektowanych zmianach postulatów Związku w sprawie ustawowego zagwarantowania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących zobowiązywania nauczycieli do prowadzenia niektórych zajęć bez wynagrodzenia" - podkreślił ZNP.

 

Jednocześnie Związek po raz kolejny zaapelował o to, by o ewentualnej nowelizacji Karty Nauczyciela rozmawiać przedstawiając jednocześnie partnerom społecznym rozwiązania dotyczące wzrostu nakładów na edukację, w tym wzrostu wynagrodzeń.

 

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przeszedł etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Nie wiadomo jeszcze, czy i ewentualnie jakie zmiany wprowadzą do niego urzędnicy MEN. W dokumencie znajduje się duży pakiet zmian w Karcie Nauczyciela dotyczący m.in. likwidacji szeregu dodatków socjalnych, zmian w awansie zawodowym (wydłużenie procedur), w systemie oceniania nauczycieli oraz przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.

 

(PS, GN)