(11.07) Związki w Polsce najsilniejsze w oświacie

 

Co dwudziesty Polak deklaruje przynależność do związku zawodowego. W związkach zrzeszonych jest 11 proc. pracowników najemnych - tak wynika z sondażu CBOS pt. "Działalność związków zawodowych w Polsce". Oświata należy do najbardziej uzwiązkowionych sektorów

 

Zdecydowana większość ankietowanych, którzy przyznali się do przynależności związkowej, zrzeszona jest w dużych centralach. Do OPZZ należy ok. 5 proc. pracowników najemnych, do NSZZ "Solidarność" - 3 proc., do Forum Związków Zawodowych - 1 proc., a do innych związków - 2 proc.

 

"W ostatnich jedenastu latach odsetek związkowców w Polsce pozostaje względnie stabilny, ale niższy niż we wcześniejszym okresie, zwłaszcza na samym początku lat 90. W roku 1991 członkostwo w związku zawodowym deklarował co piąty dorosły. W ciągu kilku kolejnych lat liczba ta zmniejszyła się prawie o połowę, a w ubiegłej dekadzie odsetek osób należących do tego typu organizacji nie przekraczał 9 proc." - zauważyli autorzy badania.

 

Średni wiek związkowca to 43 lata, a pracownika niezrzeszonego - 40 lat. To oznacza, że przynależność związkową deklarują częściej pracownicy starsi niż młodsi. "Do związków nieco częściej należą kobiety niż mężczyźni. Częściej niż przeciętnie są to ponadto osoby pracujące w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych, z takich grup zawodowych, jak technicy i średni personel oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Spośród branż in plus wyróżniają się pod tym względem oświata, nauka, ochrona zdrowia, administracja, a także transport i łączność. Przynależność związkową częściej deklarują zatrudnieni w zakładach liczących ponad 50 pracowników niż w mniejszych firmach lub instytucjach" - czytamy w raporcie z badania.

 

Najbardziej uzwiązkowiona jest oświata, nauka i ochrona zdrowia, gdzie przynależność związkową deklaruje 26 proc. pracowników. W administracji wskaźnik ten wynosi 20 proc., w transporcie i łączności - 20 proc., w przemyśle - 11 proc., a w handlu i usługach - 3 proc.

 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

(PS, GN)