(11.07) Lekarze: Do żłobków, przedszkoli i szkół tylko dzieci zaszczepione

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie szczepień obowiązkowych.

 

Lekarze przypomnieli, że rezygnacja rodziców ze szczepienia dzieci jest niezgodna z prawem i "stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach".

 

NRL zwróciła też uwagę, że ostatnio zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom, co oznacza, że "istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające".

 

Dlatego z tzw. ruchami antyszczepionkowców należy - zdaniem lekarzy - walczyć w inny sposób. "Wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków" - czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

"Obowiązek taki chroniłby zdrowie dzieci, które zostały poddane szczepieniom obowiązkowym ograniczając ich kontakt z osobami niezaszczepionymi a także stanowiłby dodatkowy bodziec do poddania szczepieniom dzieci dotychczas niezaszczepionych. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych w wyżej wskazanym zakresie" - podkreśliła NRL.

 

Statystyki pokazują, że rośnie odsetek dzieci, które nie przechodzą obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych. W 2011 r. odmowa rodziców była przyczyną niezaszczepienia około 4,7 tys. dzieci, w 2012 r. – ok. 5,3 tys., w 2013 r. – ponad 7 tys., a w 2014 r. – już ponad 12 tys. dzieci.

 

Odnotowany w 2014 r. poziom zaszczepienia dzieci obowiązkowymi szczepieniami spadł w zakresie wszystkich chorób w porównaniu z 2010 r., w tym:
• WZW typu B z 99,8 proc. do 99,4 proc.,
• błonica z 99 proc. do 98,3 proc.,
• tężec z 98,8 proc. do 98,3 proc.,
• krztusiec z 98,8 proc. do 98,3 proc.,
• odra z 98,2 proc. do 97 proc.,
• świnka z 98,2 proc. do 97 proc.,
• różyczka z 98,2 proc. do 97 proc.

 

(PS, GN)