(7.07) UNICEF: Edukacja dzieci na obszarach kryzysowych zagrożona przez brak funduszy

 

W tym roku mamy tylko 12 proc. pieniędzy niezbędnych do zapewnienia edukacji dzieciom żyjącym na obszarach ogarniętych konfliktem lub katastrofą naturalną - ostrzegł UNICEF. Brak funduszy zagraża edukacji milionów dzieci żyjących w najtrudniejszych warunkach

 

UNICEF ogłosił alarm tuż przed szczytem G20 w Hamburgu. Organizacja potrzebuje na kształcenie dzieci w obszarach ogarniętych konfliktem lub dotkniętych katastrofą naturalną ok. 932 mln dolarów. Do tej pory zebrano jednak tylko 115 mln dolarów. UNICEF podkreśla, że fundusze te są niezbędne, aby umożliwić dostęp do edukacji podstawowej dla 9,2 mln dzieci poszkodowanych na skutek kryzysów humanitarnych.

 

- Brak edukacji sprawia, że dzieci dorastają bez wiedzy i umiejętności, których potrzebują, aby zapewnić pokój i rozwój swojego kraju. Brak edukacji pogarsza już i tak nienajlepszą sytuację milionów dzieci - ostrzegła Muzoon Almellehan, najmłodsza, mianowana niedawno Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Hamburgu, które reprezentuje organizację podczas szczytu G20. - Dla milionów dzieci, które dorastają w strefach wojny, pozostawanie poza systemem edukacji potęguje zagrożenia takie jak wczesne małżeństwa, konieczność pracy czy wcielenie do grup zbrojnych - dodała.

 

Na realizację programów edukacyjnych UNICEF w Iraku brakuje 36 proc., w Syrii - 64 proc., w Jemenie - 74 proc., a w Republice Środkowoafrykańskiej 78 proc.

 

UNICEF przypomniał, że podążanie za możliwościami edukacyjnymi jest jednym z kluczowych czynników, który popycha rodziny i dzieci do opuszczenia swoich domów, często z narażeniem zdrowia lub życia. Badanie przeprowadzone wśród dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów we Włoszech ujawniło, że 38 proc. z nich zmierza do Europy właśnie w celu zdobycia wykształcenia. Podobne badanie w Grecji wykazało, że 1/3 rodziców lub opiekunów przyznało, że zapewnienie edukacji dla ich dzieci było głównym powodem, dla którego opuścili swoje kraje i wyruszyli do Europy.

 

- Kiedy uciekłam z Syrii w 2013 roku, bałam się, że już nigdy nie zdobędę wykształcenia. Ale kiedy pojawiłam się w Jordanii, okazało się, że w obozie dla uchodźców znajdowała się szkoła. Zaczęłam mieć nadzieję - opowiadała Muzoon. - Szkoła dla dzieci takich jak ja stanowi ostatnią deskę ratunku oraz szansę na bezpieczną i lepszą przyszłość - dodała.

 

Muzoon w imieniu milionów dzieci, które z powodu konfliktu musiały uciekać ze swoich domów i nie mogą kontynuować edukacji, zaapelowała o pomoc: - Apeluję do światowych liderów, aby inwestowali w edukację dzieci żyjących na obszarach kryzysowych, a przez to inwestowali w przyszłość naszego świata.

 

Edukacja należy do sześciu kluczowych obszarów Planu Działania, o którego przyjęcie apeluje UNICEF. Plan ten uczula rządy państw do ochrony każdego dziecka, które zostało zmuszone do opuszczenia swojego domu w związku z wojną, przemocą lub ubóstwem.

 

Plan Działania wzywa rządy do:
* ochrony przed przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych;
* zaprzestania przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowania im innych, możliwych do zastosowania alternatyw;
* utrzymywania jedności rodzin, jako najlepszego sposobu ochrony dzieci i nadawania im statusu prawnego;
* edukacji wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienia im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych;
* wywierania nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę;
* zwalczania ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

 

Według ostatnich badań UNICEF:
* ponad 25 mln dzieci między 6 a 15. rokiem życia (czyli 22 proc. dzieci w tej grupie wiekowej) nie ma dostępu do edukacji w strefach konfliktu na terenie 22 krajów.
*  około 50 mln dzieci na świecie musiało opuścić swoje domy, w tym 28 mln z powodu konfliktów. Kolejne miliony migrują w poszukiwaniu lepszego, bezpieczniejszego życia.
* dzieci-uchodźcy są pięciokrotnie bardziej narażone na pozostawanie poza systemem edukacji niż ich rówieśnicy, którzy nie są uchodźcami.
* problem braku dostępu do edukacji jest szczególnie częsty wśród dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów. Połowa dzieci-uchodźców na świecie nie ma możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania edukacji.
* w 2016 r. jedynie 3,6 proc. światowego funduszu pomocy humanitarnej zostało przeznaczone na programy edukacyjne.

 

Podczas Światowego Szczytu Humanitarnego, który odbył się w maju 2016 r., UNICEF utworzył fundusz Education Cannot Wait, który ma na celu sfinansowanie edukacji dla 13,6 mln dzieci w ciągu najbliższych 5 lat i dla 75 mln najmłodszych do 2030 r.

 

W 2016 r. UNICEF objął edukacją 11,7 mln dzieci w sytuacjach kryzysowych.

 

(PS, GN)