(7.07) Wdrażanie podstawy i bezpieczeństwo w Internecie - to priorytety MEN na 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy programowej oraz bezpieczeństwo w Internecie to jedne z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - zdecydowała minister edukacji Anna Zalewska. MEN rozliczy też przedszkola z tego, jak dzieci respektują normy społeczne

 

Szefowa MEN ustaliła sześć podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w przyszłym roku szkolnym. Oto one:
* wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
* podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
* bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
* wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
* wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
* podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

 

To oznacza, że kontrole pracowników kuratoriów skupią się w roku szkolnym 2017/2018 na kilku określonych przez MEN tematach. Anna Zalewska chciałaby, żeby w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych skontrolować "zgodność z przepisamia prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019" (pisownia oryginalna). To prawdopodobnie kolejna odsłona sporu, jaki obecne kierownictwo ministerstwa edukacji toczy z samorządami, które naciskają na rodziców, ci wysyłali sześcioletnie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

W szkołach i przedszkolach odbędą się także kontrole dotyczące "oceny prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury". Szkoły przejdą także ocenę "prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych", a publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ocenę prawidłowości współpracy z przedszkolami i szkołami.

 

Minister Zalewska wyznaczyła ponadto tematy ewaluacji. Ewaluacje problemowe (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w przyszłym roku szkolnym) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dotyczyć będą dwóch tematów:
* "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"
* "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"

 

Resort edukacji zamierza też monitorować zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach (to efekt ostatnich wypadków na tego typu obiektach) oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

 

Dokument MEN dostępny jest TUTAJ

 

(PS, GN)