Co się zmieni w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej?

Jak się zmieni awans zawodowy i ocenianie nauczycieli? A jak finansowanie edukacji? Związek przedstawił uwagi do MEN-owskiego projektu ustawy. Które rozwiązania są – zdaniem ZNP – dobre, a które nie do przyjęcia?

OPINIA

 

Pragmatyka zawodowa nauczycieli

ZNP stanowczo sprzeciwia się zawarciu w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej – FZO) istotnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, jaką jest Karta Nauczyciela. Tego rodzaju praktyka nie służy budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela!

* Ocena pracy nauczyciela: ZNP negatywnie opiniuje propozycję rozszerzenia skali oceny oraz tworzenia przez każdego dyrektora szkoły/placówki osobnego regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Związek negatywnie ocenia konieczność zasięgania w procesie oceniania opinii rady rodziców i samorządu szkolnego.

(...)

Całą opinię przeczytasz w Głosie nr 27-28/2017 i w e-wydaniu