Informatyka i programowanie w szkole od pierwszej klasy po ostatnią

Zaprogramować swoją przyszłość

 

„Lubicie grać?” – pytał dzieci prezydent Barack Obama. „Taaaaak!!!” – odpowiadały mu chórem.To stwórzcie własną grę” – zachęcał. I tworzą, chociaż to wymaga wielu umiejętności informatycznych i programistycznych

 

 

Informatyka a technologia (TIK/ICT)

Zacznijmy od ustalenia znaczenia kilku pojęć. Najobszerniejszy zakres ma edukacja informatyczna, która obejmuje wszelkie wykorzystanie w szkole informatycznych środków (np. komputerów i sieci) oraz narzędzi (np. oprogramowania) w celach edukacyjnych. W nowej podstawie programowej przedmiot informatyka występuje w każdej klasie, od pierwszej po ostatnią, i te wydzielone zajęcia informatyczne nazywamy kształceniem informatycznym**.

Najobszerniejszy zakres edukacji informatycznej stanowią zastosowania informatyki określane krótko mianem technologia, która występuje w podwójnej roli, jako technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) związana z komputerowym przetwarzaniem informacji oraz komunikowaniem się i technologia kształcenia obejmująca wykorzystanie informatyki i technologii TIK na zajęciach z różnych przedmiotów orazwinnych aktywnościach uczniów. Kolejność tych trzech obszarów edukacji informatycznej nie jest przypadkowa, gdyż kształcenie informatyczne powinno wyprzedzać zastosowania informatyki w różnych dziedzinach kształcenia, chociaż specjalistyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności informatycznych w różnych dziedzinach istotnie wzbogaca kształcenie informatyczne. Ujmując krótko, kształcenie informatyczne odnosi się do przedmiotu informatyka, a edukacja informatyczna obejmuje wszelkie wykorzystanie środków i narzędzi informatycznych w edukacji.

 

 

(...)

 

Prof. Maciej M. Sysło*

profesor matematyki i informatyki na UMK w Toruniu. Kontakt do autora: syslo@ii.uni.wroc.pl. Więcej informacji: mmsyslo.pl

 

 

 

 

Więcej - GN nr 24 (e-wydanie)