działania do wymagań

Pani Beato, bardzo proszę o sprawdzenie układu działań do poszczególnych wymagań - wersja robocza. Dzięki pani pomocy przedszłam pozytywnie przez mianowanie :) teraz liczę, że dzięki pani wskazówkom też będzie pozytywnie :)

8.2.1

1. Systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola tj.:

 • Statut Przedszkola
 • Plan współpracy z Rodzicami
 • Koncepcji pracy przedszkola
 • Programu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
 • Opracowałam i wdrożyłam Programy działań wspierających dla dzieci z:
 • zaburzonym rozwojem funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zaburzonym rozwojem umiejętności manualnych i grafomotorycznych;
 • zaburzeniami rozumienia pojęć matematycznych
 • Opracowałam Plan pracy z dzieckiem leworęcznym
  • Program własny : "Mali- wielcy artyści" , "Jem zdrowo i kolorowo"

3.   Prowadziłam zajęcia w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców

 • Prowadziłam bardzo częste rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Przekazywałam wszelkie zmiany przepisów dotyczących reformy oświaty i wychowania przedszkolnego
 • Służyłam radą i pomocą w zakresie problemów wychowawczych bądź dydaktycznych - konsultacje z pedagogiem przedszkolnym i z PPP w Kościerzynie
 • Przeprowadziłam także wiele warsztatów dla rodziców, które dały im możliwość obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy. Ich organizacja służyła większej integracji , poznaniu pracy dzieci w przedszkolu oraz jej efektów. Udział rodziców w takich zajęciach budzi większe zaufanie do nauczyciela i jest doskonałą prezentacją umiejętności dzieci. Po zakończeniu zajęć rodzice zawsze mieli okazję do rozmów indywidualnych ze mną, wymiany spostrzeżeń i uwag na temat zajęć.
 • Ważnym elementem współpracy z rodzicami było zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. Wymienić tu należy pomoc rodziców przy organizacji uroczystości przedszkolnych, m. in. organizowali poczęstunek dla gości, np. dla babci i dziadków z okazji ich święta, służyli pomocą przy wykonywaniu strojów na różne przedszkolne uroczystości.

4.   Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam nabytą wiedzę , umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

Były to:

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej
 • Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
 • Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu
 • Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa
 • Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym
 • Kreatywne nauczanie
 • Językangielski w przedszkolu
 • Logopedia w pracynauczyciela
 • Rozwójemocjonalnydziecka w przedszkolu
 • Jak zachęcić dzieci do czytania książek?
 • Ochrona danych osobowych
 • Wspieranie rozwoju dzieci w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego
 • Ta strasznamatematyka. Co zraża do niejuczniówijak się przedtymbronić?
 • Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?

 

   5.   Przez cały okres stażu organizowałam uroczystości i imprezy okolicznościowe:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień ziemniaka
 • Dzień kota
 • Dzień dinozaura
 • Dzień wody
 • Święto Pluszowego Misia
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień ziemi
 • Dzień chleba
 • Spotkania a ciekawymi ludźmi ( z policjantem, strażakiem, bibliotekarką, fryzjerką, położną)

 

  6. Doskonaliłam bazę dydaktyczną

W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: karty pracy, scenariusze różnorodnych zajęć, scenariusze imprez, literaturę fachową i dziecięcą, teksty piosenek i pląsów, gry planszowe,  filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne.

7. Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez serwis internetowy Buliba.pl , lub Nadleśnictwo Kościerzyna.

 8.2.2

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem (sprawozdania semestralne i roczne z zakresu pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej; dokumentacja związana z awansem zawodowym)
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka , prezentacje multimedialne, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera (program "Socrates" i "Klik uczy czytać")
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, www.przedszkolankowo.pl, www.panimonia.pl, www.blizejprzedszkola.pl  i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
 • korzystanie z zasobów Internetu do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • publikowanie artykułów, scenariuszy zajęć lub teatrzyków  na  portalu internetowymwww.edux.pl. ( "Droga listu" - zajęcia z dykcji dla dzieci 6-letnich, "Tańczące krasnoludki - teatrzyk na podstawie baśni braci Grimm; "Istota i rodzaje zabaw w przedszkolu";  "Rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym" )
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium Edukacji
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowanie profilem przedszkola na portalu społecznościowymfacebook; umieszczanie na nich zdjęć oraz  informacji dla rodziców
 • przygotowanie bajki na przedszkolna wigilię (w programie Power Point z wykorzystaniem plików mp3)
 • przygotowanie pamiątek multimedialnych dla rodziców absolwentów przedszkola
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez Internet:

- "Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów",

-  "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu",

-  "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju",

- "Dzień z pomysłem w przedszkolu",

-"Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej",

- "Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym"

 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z pracą i stażem (sprawozdania semestralne i roczne z zakresu pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej; dokumentacja związana z awansem zawodowym)
 • organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze zajęć, karty pracy, sprawozdań, informacji do rodziców, planów pracy, programów,   informacji o gotowości  szkolnej dziecka , prezentacje multimedialne, wypisywanie podziękowań, dyplomów)
 • prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem Internetu i komputera (program "Socrates" i "Klik uczy czytać")
 • systematyczne przeglądanie takich stron jak: www.chomikuj.pl, www.czasdzieci.pl, www.edukacja.pl, www.profesor.pl, www.przedszkolankowo.pl, www.panimonia.pl, www.blizejprzedszkola.pl  i  śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
 • korzystanie z zasobów Internetu do nauki piosenek, tańców integracyjnych, zajęć relaksacyjnych
 • publikowanie artykułów, scenariuszy zajęć lub teatrzyków  na  portalu internetowymwww.edux.pl. ( "Droga listu" - zajęcia z dykcji dla dzieci 6-letnich, "Tańczące krasnoludki - teatrzyk na podstawie baśni braci Grimm; "Istota i rodzaje zabaw w przedszkolu";  "Rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym" )
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej i wykorzystywanie go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, sponsorami, instytucjami z którymi współpracuję.
 • śledzenie zmian i nowości w przepisach oświatowych oraz ofert szkoleń na stronach Ministerstwa Edukacji i  Kuratorium Edukacji
 • prowadzenie strony internetowej przedszkola : przedszkolewiele.edupage.pl oraz administrowanie profilem przedszkola na portalu społecznościowymfacebook; umieszczanie na nich zdjęć oraz  informacji dla rodziców
 • przygotowanie bajki na przedszkolna wigilię (w programie Power Point z wykorzystaniem plików mp3)
 • przygotowanie pamiątek multimedialnych dla rodziców absolwentów przedszkola
 • udział w szkoleniach i e-konferencjach przez Internet:

- "Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów",

-  "10 kroków do skutecznej nauki języka angielskiego w przedszkolu",

-  "Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju",

- "Dzień z pomysłem w przedszkolu",

-"Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej",

- "Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym"

8.2.3

1. Systematyczną współpracę z innymi nauczycielami, między innymi:

 • Współpracowałam z innymi nauczycielami przy wspólnym opracowywaniu scenariuszy, konkursów, uroczystości, programów opiekuńczo – wychowawczych, karty obserwacji dziecka, harmonogramu dnia, ustalaniu imprez, wycieczek, konkursów
 • Udostępniałam innym własne gromadzone na bieżąco materiały dydaktyczne, wychowawcze, metodyczne, książki – poradniki, materiały ze szkoleń, pomysły i przepisy na prace plastyczne, układy choreograficzne występów tanecznych.

 

2. Prowadzenie zajęć otwartych

 

 • Prowadziłam zajęcia otwarte dla innych nauczycieli:

- "Po lądzie, w wodzie czy w powietrzu?"

- "Dzień dziecka - święto wszystkich dzieci"

- "Skąd się bierze chleb"

- "W rodzinie owadów"

 • Służyłam radą i swoim doświadczeniem  młodszym nauczycielom odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

 

3. Dzieliłam się wiedzą poprzez  publikacje własnych scenariuszy, planu rozwoju, planów pracy na stronach internetowych

 

4. Brałam udział w przygotowaniu i prowadzeniu rad szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej

- "Praca metodą projektu"

- "Aktywne metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"

5. Praca w zespole do spraw diagnozy oraz  w zespole do spraw wychowawczych .

 8.2.4a

 1. Opracowałam i wdrożyłam w program własny: "Mali- wielcy artyści" oraz "Jem zdrowo i kolorowo".

 8.2.4 c

 1. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje zawodowe - ukończyłam studia podyplomowe  o specjalności terapia pedagogiczna
 2. Realizowałam program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
 3. Realizowałam  projekt "Kubusiowi przyjaciele natury ", "Wolę wodę", „Bóbr budowniczy”
 4. Organizowałam uroczystości i konkursy na terenie przedszkola tj.:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto Rodziny,
 • Święto pluszowego Misia,
 • Konkurs na najpiekniejszą palmę wielkanocną
 • Konkurs na najpiękniejszą bombkę

5.  Angażowałam rodziców w życie przedszkolne poprze organizowanie warsztatów,  podczas których współpracowali z dziećmi.

-  "Warsztaty kulinarne":  Chatka baby Jagi, Świąteczne pierniki, Kruche ciasteczka

- "Warsztaty plastyczno-techniczne": Bałwan Olaf ze skarpety, Malowanie na szybach okiennych,

-"Warsztaty ogrodnicze":  Siejemy i sadzimy rośliny

6.  Brałam udział w akcjach charytatywnych tj. : zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, współorganizowałam zbiórkę  środków czystości oraz materiałów opatrunkowych dla hospicjum, współorganizowałam zbiórkę podarków dla dzieci z oddziału onkologicznego szpitala w Gdańsku, zorganizowałam akcję "Kartka dla Julki" - chorej dziewczynki, której marzeniem było otrzymanie dużej ilości kartek z życzeniami urodzinowymi.

7.  Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych: wewnątrzprzedszkolnych ("Najpiękniejsza palma wielkanocna"' "Najpiękniejsza bombka") oraz ogólnopolskich ("Rady na odpady" , „Drugie życie śmieci”, "Las w jesienno-zimowych barwach”)

8. Zorganizowałam w przedszkolu kiermasz wielkanocny i współorganizowałam bożonarodzeniowy.

9.  Organizowałam wyjazdy i wyjścia do teatru w celu poszerzenia dostępu do kultury i sztuki

8.2.4e

1. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie - zorganizowanie spotkania dla rodzica dziecka mającego problemy wychowawcze, wspólne szukanie sposobów ich rozwiązania

 

2. Współpracowałam ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wielu

 - udział dzieci w uroczystości "Pożegnanie lata" organizowanym przez ŚDS;

- udział podopiecznych ŚDS w uroczystościach przedszkolnych tj. "Dzień babci i dziadka"

 

3.    Współpracowałam z:

-  Zespołem Szkół nr 2 w Wielu - śledziłam losy absolwentów przedszkola

- Publicznym Przedszkolem w Karsinie - wymiana doświadczeń, spotkania integracyjne dla wychowanków

-Publiczną Biblioteką - podnoszenie świadomości czytelniczej dzieci, zapoznanie z pracą bibliotekarza

- Domem Kultury- organizowanie uroczystości, przedstawień, spotkania teatralne

- Posterunkiem Policji w Karsinie - w zakresie podnoszenia świadomości dzieci odnośnie bezpieczeństwa na drodze, w domu czy w przedszkolu

- Stowarzyszeniem Hamak - współpraca przy organizacji Pikniku rodzinnego

-  Strażą Pożarną - zapoznanie dzieci z pracą strażaka

- Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym- uczestnictwo dzieci w zajęciach przyrodniczych „Bóbr budowniczy”.

4. Współpracowałam ze szkolnictwem wyższym- pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich

5. Pozyskiwałam sponsorów w celu ufundowania  nagród z okazji "Święta rodziny"

 

bardzo dziękuję i pozdrawiam

Jest ok