(8.06) CBOS: 9 proc. zadowolonych z Anny Zalewskiej

Których z przedstawicieli rządu ocenia Pan(i) najlepiej? - zapytali respondentów ankieterzy CBOS. 9 proc. wskazało Annę Zalewska, minister edukacji. Według 11 proc. badanych szefowa MEN należy do najgorszych ministrów. Generalnie 75 proc. pytanych uważa, że potrzebne są zmiany w rządzie.

 

Spośród członków rządu najlepsze notowania ma premier Beata Szydło. 35 proc. pytanych o to, których członków Rady Ministrów oceniają najlepiej, wskazało właśnie szefową rządzącej ekipy. Niezłe wyniki uzyskali również: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości (obaj po 24 proc.).

 

Annę Zalewską w tym zestawieniu wyprzedzili: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (19 proc.), wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (13 proc.), minister spraw wewnętrznych i administracji
Mariusz Błaszczak (12 proc.) oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (11 proc.). Szefową MEN, tak samo jak minister cyfryzacji Annę Streżyńską, najlepiej ocenia 9 proc. ankietowanych.

 

Słabsze notowania wśród oceniających mają: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i minister środowiska Jan Szyszko (wszyscy po 6 proc.), minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (4 proc.), czy minister Beata Kempa, szefowa kancelarii premiera (także 4 proc.).

 

Szefowa MEN wypadła więc w tym rankingu gorzej niż inni ministrowie, którzy są silnie krytykowani w mediach lub podejmują w swoich branżach - podobnie jak Anna Zalewska w oświacie - kontrowersyjne reformy. Na przykład Zbigniew Ziobro firmuje krytykowaną przez wielu prawników reformę sądownictwa, Jarosław Gowin pracuje nad reformą szkolnictwa wyższego. Mariusz Błaszczak kojarzy się części opinii publicznej m.in. z ostrymi wypowiedziami w sprawie uchodźców. Antoni Macierewicz spotyka się z krytyką za decyzje kadrowe, politykę w sprawie kontraktów zbrojeniowych, czy za koncepcje dotyczące armii. A mimo tego ci politycy są oceniani korzystniej przez respondentów CBOS.

 

Ankieterzy CBOS zapytali też o to, kogo z ministrów respondenci oceniają najgorzej. Tu na czele uplasowali się Antoni Macierewicz (47 proc.), Zbigniew Ziobro (20 proc.), Jan Szyszko (19 proc.) i Witold Waszczykowski (17 proc.). Premier Szydło wskazało 13 proc. ankietowanych, Mariusza Błaszczaka i Konstantego Radziwiłła po 12 proc., a Annę Zalewską - 11 proc. Najmniejsze kontrowersje budzą m.in. Mateusz Morawiecki (4 proc.), Piotr Gliński, (3 proc.), czy Elżbieta Rafalska (1 proc.).

 

Badanie pokazuje również jak oceniają ministrów zwolennicy i przeciwnicy rządu oraz wyborcy PiS. I tak np. spośród zwolenników rządu 18 proc. osób wskazało Annę Zalewską w rankingu najlepiej ocenianych członków gabinetu (65 proc. - Beatę Szydło, 42 proc. Zbigniewa Ziobro, 37 proc. Mateusza Morawieckiego). 5 proc. zwolenników rządu i 21 proc. przeciwników rządu zaliczyło szefową MEN do najgorszych ministrów. Wśród wyborców PiS minister edukacji uzyskała 20 proc. pozytywnych wskazań i 3 proc. negatywnych.

 

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że potrzebne są zmiany w rządzie. Respondenci są jednak podzieleni w ocenie jak głębokie mają to być zmiany. 21 proc. chce zmiany całego gabinetu, tyle samo osób - głębokiej rekonstrukcji obecnej Rady Ministrów, a 33 proc. - "tylko" wymiany niektórych ministrów. Jedynie 16 proc. uważa, że nic nie trzeba zmieniać.

 

(DK, GN)

 

 

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–14 maja 2017 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.