(1.06) ZNP: Przesunąć reformę o rok

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował przesunięcie o rok terminu wdrożenia reformy Anny Zalewskiej. W tym czasie można by zorganizować referendum na temat zmian ustrojowych w oświacie

 

Pomysł ZNP poparł klub Platformy Obywatelskiej, który ma przygotować poselski projekt ustawy odraczającej wejście w życie najważniejszych punktów reformy Anny Zalewskiej. W tym celu trzeba znowelizować ustawę wprowadzającą Prawo oświatowe.

 

ZNP zwrócił się też do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie wspomnianego projektu.

 

Głównym celem proponowanej nowelizacji jest przesunięcie o rok  terminu wdrożenia reformy. W tym okresie powinno być przeprowadzone ogólnokrajowe referendum w sprawie reformy w oświacie - obywatelski wniosek w tej sprawie podpisany przez 910 tys. osób znajduje się już w Sejmie.

 

ZNP liczy też, że przesunięcie w czasie wejścia w życie poważnych zmian strukturalnych i programowych w oświacie pozwoli na usunięcie błędów legislacyjnych zawartych w nowych przepisach, rzetelne przygotowanie obudowy programowej, doskonalenie nauczycieli oraz doposażenie szkół przez samorządy -  w przypadku uzyskania społecznej akceptacji dla reformy wyrażonej w referendum.

 

(PS, GN)