(30.05) MEN rezygnuje z projektów na nową Kartę i finanse oświaty

Na razie gruntownych zmian w finansach oświaty i wynagrodzeniach nauczycieli nie będzie. Minister edukacji Anna Zalewska wstrzymała swoje najważniejsze pomysły. Zamierza jednak zweryfikować m.in. zasady awansu zawodowego, przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia oraz pensum pedagogów i psychologów.

 

Tak jak napisaliśmy w najnowszym, 22 numerze "Głosu", na razie nie dojdzie do rewolucji w finansach oświaty. To oznacza, że subwencja oświatowa dzielona będzie na podobnych zasadach, jak obecnie. Anna Zalewska wstrzymała się też z pomysłami na nowy model wynagradzania w oświacie, likwidację średnich wynagrodzeń oraz części dodatków. Jak szefowa MEN poinformowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że prace nad nowym systemem finansowania szkół oraz nowym system wynagradzania będą kontynuowane, ale wejdą w życie najwcześniej w 2019 r.

 

W tej sytuacji przedstawiony dziś przez MEN projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmian w Karcie Nauczyciela wygląda dużo skromniej niż w pierwotnej wersji, jaką publikowaliśmy w ostatnich  numerach "Głosu". Decyzja Anny Zalewskiej nie oznacza jednak, że w oświacie nic się nie zmieni. Większość z nich zresztą też już przedstawiliśmy na łamach naszego tygodnika.

 

Awans zawodowy nauczycieli ma zostać wydłużony i uelastyczniony - będzie go można wydłużyć lub skrócić, co zależeć ma od uzyskania przez nauczyciela oceny pracy na określonym poziomie. Nauczyciel kontraktowy i mianowany z wyróżniającą oceną pracy mógłby rozpocząć staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia. Wydłużony też zostanie staż na nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

 

Wprowadzony zostanie nowy dodatek - za wyróżniającą pracę powiązany z nowym systemem oceniania pracy nauczyciela, który ma przysługiwać nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Docelowo dodatek ten ma wynieść 16 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli co roku w ustawie budżetowej. Dziś kwota bazowa wynosi 2752 zł, czyli dodatek za wyróżniającą pracę może osiągnąć pułap 440 zł. Ale to dopiero w 2020 r., przez najbliższe trzy lata dodatek ma być dużo niższy.

 

Ministerstwo edukacji planuje ponadto uregulować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach) na poziomie 22 godzin. Ujednolicone zostanie również pensum - w wymiarze 20 godzin tygodniowo - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Zmiany dotkną też nauczycieli, którzy chcieliby skorzystać z urlopów dla poratowania zdrowia. O udzieleniu urlopu decydować będzie lekarz medycyny pracy, a nie jak obecnie - lekarz pierwszego kontaktu.

 

Więcej na ten temat - w najnowszym oraz w następnym numerze "Głosu".

 

(PS, GN)