(26.05) Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty? MEN ma projekt

 

Język polski, język obcy nowożytny i matematyka obowiązkowo oraz dodatkowo jeden z przedmiotów do wyboru - tak ma wyglądać egzamin ósmoklasisty

 

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty. To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową.

 

Ministerstwo chce, by uczniowie na koniec ośmioletniej szkoły podstawowej sprawdzili swoje wiadomości obowiązkowo z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego). A także z jednego z przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

 

Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego, którego uczył się w szkole podstawowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Egzamin potrwa trzy dni. Pierwszego dnia młodzież sprawdzi swoje umiejętności i wiedzę z języka polskiego w czasie trwającego 120 minut testu. Drugiego dnia uczniów czeka egzamin z matematyki, (100 minut). Trzeciego dnia zaś egzamin z języka obcego oraz z przedmiotu do wyboru - po 90 minut na każdy.

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji egzaminu będą analogiczne jak przy dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje też i ogłosi informator zawierający przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ten zostanie bowiem przeprowadzony po raz pierwszy już w roku szkolnym 2018/2019, czyli przystąpią do niego obecni szóstoklasiści.

 

(PS, GN)