poświadczenie dokumentów

Mam pytanie odnośnie poświadczenia kopii dokumentów - czy kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych może być poświadczona sekretariat szkoły ,w której jest się aktualnnie zatrudnionym czy musi być poświadczona uczelnię wyższą?

Podobne pytanie dotyczny zmany nazwiska. Dyplom wydany za nazwisko panieńskie - dalsza dokumentacja - nazwisko z małżeństwa.Jakie potwierdzenie?

 

Za zgodność z oryginałem poświadcza dyrektor. Jeśli zaś chodzi o nazwisko – wystarczy przy sobie mieć dowód osobisty.