(15.05) IBE: Agresja w szkole to gorsze wyniki w nauce

 

Co piąty uczeń polskiego gimnazjum w ciągu miesiąca był dręczony w psychiczny lub fizyczny sposób. Tak wynika z najnowszego raportu z badania PISA, które zostało przeprowadzone w kilkudziesięciu krajach świata.

 

Jak poinformował Instytut Badań Edukacyjnych, 21,1 proc. uczniów gimnazjum przyznało się do tego, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie doświadczył różnego rodzaju dręczenia. Chodzi nie tylko o bicie, popychanie, zabieranie przedmiotów osobistych, ale też np. przedrzeźnianie. Wynik ten jest nieco wyższy od średniej OECD wynoszącej 18,7 proc. Najbezpieczniej czują się uczniowie w Holandii, gdzie do bycia ofiarą dręczenia przyznaje się 9,3 proc. młodych ludzi, a najmniej bezpiecznie - na Łotwie, Dominikanie i w Hong Kongu (wskaźnik ten przekracza 30 proc.).

 

11,7 proc. polskich gimnazjalistów przyznało się do tego, że koledzy w szkole naśmiewają się z nich. To nieco powyżej średniej krajów OECD, gdzie ten wskaźnik wynosi 10,9 proc.  

 

4,1 proc. młodych Polaków przyznało się do tego, że było ofiarami przemocy fizycznej. Mowa o sytuacji, w której w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyli oni bicia lub popychania co najmniej kilka razy. W tym przypadku znaleźliśmy się poniżej średniej OECD, która wynosi 4,3 proc.

 

Badanie pokazało, że uczniowie ze szkół, w których odnotowuje się większy poziom agresji, osiągają słabsze wyniki w nauce niż ci, którzy uczą się w pozostałych szkołach.

 

21,5 proc. gimnazjalistów z Polski przyznało, że czuje się w szkole jak outsider. Średnia OECD wyniosła tutaj 18,7 proc. Najlepiej w szkole czują się dzieci w Albanii, Gruzji i Wietnamie – 95 procent nie uważa się tam za outsiderów. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2003 roku poczucie braku przynależności do środowiska szkolnego wskazywał co trzeci polski gimnazjalista.

 

Dane pochodzą z raportu z badania PISA 2015, który został opublikowany w kwietniu 2017. Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich.

 

(PS, GN)